Надзвичайні ситуації картинки

Надзвичайні ситуації картинки

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій»

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #1

В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обставини характеризуються як дуже складні

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #3

Відповідно до характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють:
— надзвичайні ситуації техногенного характеру: транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове зруйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #4

Відповідно до характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють:
— надзвичайні ситуації техногенного характеру: транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове зруйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #5

Відповідно до характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють:
— надзвичайні ситуації техногенного характеру: транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове зруйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #6

— надзвичайні ситуації природного характеру: небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #7

— надзвичайні ситуації природного характеру: небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #8

— надзвичайні ситуації природного характеру: небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #9

— надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, зникнення (крадіжка) зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #10

— надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, зникнення (крадіжка) зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #11

— надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #12

— надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій тощо.

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #13

Крім того, необхідно знати, що, відповідно до територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначаються чотири рівні надзвичайних ситуацій:

1) надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #14

2) надзвичайна ситуація регіонального рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення) — Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, або загрожує перенесенням на територію суміжної області України а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #15

3) надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об'єкта, але не менш одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно небезпечних об'єктів;

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #16

4) надзвичайна ситуація об'єктного рівня — це надзвичайна ситуація, яка розгортається на території об'єкта або на самому об'єкті і наслідки якої не виходять за межі об'єкта або його санітарно-захисної зони.

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #17

Подальша класифікація як природних, так і техногенних надзвичайних ситуацій може бути проведена за такими ознаками: загальна причина виникнення, вид прояву, сфера, наслідки, терміни та масштаб прояву.

Надзвичайні ситуації виникають, як правило, на потенційно техногенно небезпечних виробництвах. До них належать насамперед хімічно небезпечні об'єкти, радіаційно небезпечні об'єкти, вибухо та пожежонебезпечні об'єкти, а також гідродинамічно небезпечні об'єкти. В останні роки значно зросла також небезпека від аварій і катастроф на транспорті.

Презентація на тему «Види надзвичайних ситуацій» - Слайд #18

Надзвичайні ситуації можуть статись де завгодно, коли завгодно і з ким завгодно, БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ І СВОЇХ РІДНИХ!

Презентація на тему «Надзвичайні ситуації, класифікація та дії при їх виникненні»

Навчальна мета: вивчити основні поняття, класифікацію, небезпечні чинники надзвичайних ситуацій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей; ознайомити учнів з системою цивільного захисту в Україні; навчити учнів правилам поведінки і діям у екстремальних умовах надзвичайних ситуацій

План: 4 Поняття надзвичайних ситуацій. 1 2 3 Класифікація надзвичайних ситуацій. Організація цивільного захисту в Україні. Правила поведінки і дії у надзвичайних ситуаціях.

Що таке надзвичайна ситуація?

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ (НС) порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою стихійним лихом епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвели або можуть призвести до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат Закон України “Про цивільну оборону України” потонуло 3863 загинуло від пожеж 4027 загинуло на виробництві 1077 загинуло внаслідок ДТП 6867

НС – це подія, порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинених аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною ситуацією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних збитків.

11.09.1927 – у Чорному морі стався землетрус силою у 9 балів. Ялта зазнала найбільших руйнувань: матеріальні збитки склали 25 млн. карбованців. 1985 – у Колумбії сталося виверження вулкану Руїс. Виник гігантський сель, який, пройшовши 40 км, захопив місто Армеро, у результаті – загинуло 22 тис. чол. і знищено 4,5 тис. будівель. 1914-1918 – під час Першої світової війни на австрійсько-італійському фронті в Альпах в лавинах загинуло близько 60 тис. солд. (більше, ніж у боях). У наш час середня річна кількість жертв лавин складає близько 150 чол. 26.04.1986 – вибух на Чорнобильській АЕС. У момент аварії загинув 31 чол. Загальна кількість жертв та потерпілих складає понад 500 тис. чол. 7.12.1988 – Вірменія, Спітак стався землетрус у 7 балів – 25 тис. чол. загинуло, близько 100 тис. поранено. 2001 – отруєння Тиси і Дунаю ціанідами. Концентрація ціаніду перевищила граничну припустиму норму в 300 разів. 11.03.2011 – землетрус у 9 балів та цунамі в Японії, кількість загиблих складає більш ніж 9 тисяч людей. Цунамі стало причиною аварії на АЕС «Фукусима-1».

Класифікація за походженням Класифікація за показниками ознак Класифікація за рівнем Ознаки НС Порогові значення показників ознак для НС у транспортній, виробничій, сфері життєзабезпечення, у природному середовищі та інших сферах життєдіяльності людини: кількість осіб, голів, факту виникнення події, тоннажу, часу, площі, або кількісний вираз перевищення ГДК НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ кількість загиблих кількість постраждалих кількість з порушеними умовами життєдіяльності — матеріальні збитки державний регіональний місцевий об’єктовий ДК 019-2001 Наказ МНС від 22.04. 03 р. № 119 ПКМУ від 24.03.04 р. № 368 Content Layouts

ГРОЗА — це грім і блискавка з дощем або градом. Під час грози зазвичай ще й сильний вітер. БУРЯ — вітер великої руйнівної сили, який дме тривалий час. Бурю ще називають буревієм. Великої шкоди завдає буревій людині й природі: руйнує будівлі, лінії електропередач, ламає дерева. ЗЕМЛЕТРУС – це коливання земної поверхні, що виникають унаслідок підземних поштовхів величезної сили. Землетруси здебільшого виникають у гірській місцевості. На рівнинній місцевості вони бувають рідко і невеликої сили. Під час слабкого землетрусу в будинках дзенькотить посуд, розгойдуються люстри, хитаються меблі… Під час сильних – пошкоджуються будинки: руйнуються дахи, обвалюються стелі, тріскаються стіни. ПОВІНЬ – це розлиття річки під час таяння снігу, льоду або від тривалих дощів і злив. Найчастіше повені бувають у тих селах і містах, які розміщені на берегах річок.

Критерії визначення рівня надзвичайної ситуації РівеньНС Загинуло, осіб Постраждало, осіб Порушено умови життєдіяльності населення понад 3 доби, осіб Державний 10 300 50 тис. 3 урахуванням збитків 5 100 10 тис. Територіальне поширення НС поширилась або може поширитись на територію інших держав НС поширилась на територію двох регіонів, а для її ліквідації необхідні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів, але не менше ніж 1 % видатків їх бюджетів Регіональний 5 100 10 тис. 3 урахуванням збитків 3 — 5 50 -100 1-10тис. Територіальне поширення НСпошириласьнатериторіюдвохрегіонів, а дляїїліквідаціїнеобхідніресурсивобсягах,щоперевищуютьможливостіцихрегіонів,аленеменшеніж1 %видатківїхбюджетів Місцевий 2 50 1 тис. 3 урахуванням збитків 1-2 20-50 100-1тис. Територіальне поширення НС поширилась на територію, загрожує довкіллю, населеним пунктам, спорудам, а для її ліквідації необхідні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цього об’єкта Об’єктовий Критеріїнадзвичайноїситуаціїнедосягаютьзазначенихпоказників

Основні причини виникнення НС в Україні Причини поділяються на природні та людський фактор. Природні: стихійні лиха – землетруси; повені; селеві потоки; зсуви; сильний вітер, снігопад, хуртовина, бурі та інші явища природи, що виникають як правило раптово; пожежі (лісові і торф’яні). Людський фактор: велика кількість промислових підприємств; зміна довкілля внаслідок природокористування (забруднення, вичерпність ресурсів); зниження виробничої і технологічної дисципліни працівників; незадовільний стан збереження, утилізації та захоронення високотоксичних, радіоактивних та побутових відходів; недостатня увага відповідальних керівників до проведення заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям; дефіцит кваліфікованих кадрів.

Основні причини виникнення надзвичайних ситуацій в Україні: велика кількість промислових підприємств; зниження виробничої і технологічної дисципліни працівників; незадовільний стан збереження, утилізації та захоронення високотоксичних, радіоактивних та побутових відходів; недостатня увага відповідальних керівників до проведення заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям; низька професійна підготовка працівників та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій; дефіцит кваліфікованих кадрів.

Інформація про надзвичайні ситуації в Україні за період 2004 — 2009 роки Надзвичайні ситуації 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Загальна кількість, з них: 286 368 364 368 312 264 Техногенного характеру 156 212 207 196 165 130 Природного характеру 100 129 137 152 126 117 Інші 30 27 20 20 21 17 Загинуло осіб 412 456 463 614 587 356 Постраждало осіб 2330 1580 1046 1377 959 1511

Аварії на підприємствах. Аварії на комунікаціях (мережах). Пожежі. Снігопади. Грози. Землетруси, зсуви. Терористичні прояви. НС, характерні для міста Києва

Поєднайте значення з малюнком Аварія Пожежа Гроза Цунамі Землетрус 1 2 3 4 5

ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Єдина державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ) Цивільна оборона України (ЦО) ЄДС органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру (ЄДС НС) Надзвичайні ситуації та події, несприятливі побутові або нестандартні ситуації Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

Начальник ЦЗ України – Прем’єр-міністр України Кабінет Міністрів України Рада національної безпеки і оборони України Державна комісія ТЕБ та НС Спеціальна Урядова комісія з ліквідації НС (у разі необхідності) Заступник НЦЗ України – Міністр МНС України МНС України Державний нагляд у сфері ЦЗ, органи оперативного реагування на НС, органи мінімізації НЧК Начальник ЦЗ області, Києва, Севастополя Обласна комісія ТЕБ та НС,Києва, Севастополя Спеціальна обласна комісія з ліквідації НС (у разі необхідності) ГУ ЦЗ облдержадміністрації, Києва, Севастополя Сили та засоби Сили та засоби Навчальні заклади ЦЗ НЦЗ міністерств, відомств Міністерства, відомства Спеціально уповноважений орган управління ЦЗ Сили та засоби Райдержадміністрації, міськради НЦЗ районів міст, міських районів Спеціальні районна (міські) комісії з ліквідації НС (у разі необхідності) Районні (міські) комісії ТЕБ та НС Управління (відділи) ЦЗ Сили та засоби Регіональні і місцеві органи міністерств, відомств Спеціальний уповноважений орган ЦЗ Служби, сили та засоби Заступник НЦЗ області – начальник ГУ МНС в області ГУ МНС в області: органи держнагляду у сфері ЦЗ та техногенної безпеки,пожежної безпеки, оперативного реагування на НС, мінімізації НЧК Сили та засоби Навчальні заклади ЦЗ Заступник НЦЗ районів, міст, міських районів начальників управлінь (відділів) Управління (відділи) МНС в районах, містах, міських районах: районні (міські) органи держнагляду у сфері ЦЗ, оперативного реагування на НС, мінімізації НЧК НЦЗ ОГД – керівник ОГД Комісія з питань НС Спеціальна Комісія з ліквідації НС (за необхідності) комісія з НС Структурний підрозділ ОГД або спеціально призначена особа з питань НС Служби, сили та засоби ЦЗ ОГД Територіальна підсистема Функціональна підсистема Облдержадміністрація, Києва, Севастополя Організація цивільного захисту в Україні

ЩОРІЧНО В УКРАЇНІ: виникає пожеж – понад 40 000 од.; під час пожеж гине – 3200 осіб; одержує травми – майже 2000 осіб; прямі матеріальні збитки від пожеж – 480 000 000 грн.

Причини пожеж в Україні: необережне поводження з вогнем — 52%; порушення правил монтажу і експлуатації електроустаткування та побутових електроприладів — 24%; порушення правил експлуатації приладів опалення — 9%; пустощі дітей з вогнем — 2%; підпали — 5%.

Картинки: Коли ви повинні телефонувати 911? — Перша Допомога — Надзвичайні Ситуації — 2021

Перша Допомога - Надзвичайні Ситуації Картинки: Коли ви повинні телефонувати 911? - Перша Допомога - Надзвичайні Ситуації - 2021

NYSTV — Nostradamus Prophet of the Illuminati — David Carrico and the Midnight Ride — Multi Language (Грудень 2021).

Довіряйте своїй кишці

Одним з ваших найпотужніших інструментів є ваше власне спостереження. Більшість з нас має сенс, коли ситуація небезпечна. Якщо ваш інстинкт чи інтуїція підкажуть вам, що це серйозно, зателефонуйте за номером 911 або зверніться до найближчого відділення невідкладної допомоги. Завжди краще помилятися, коли йдеться про ваше здоров'я.

Проведіть пальцем вперед 2 / 16

Біль у грудях

Якщо у вас біль або тиск у грудях, який триває більше декількох хвилин, або якщо він повертається, настав час зателефонувати за номером 911. Ви не повинні намагатися загнати себе або коханого з цими симптомами. Машина швидкої допомоги має спеціальне обладнання та навчених людей, які можуть допомогти вам швидше.

Проведіть пальцем вперед 3 / 16

Задишка

Якщо це відбудеться раптово, і ви тримаєтеся від повсякденних дій, попросіть когось відвезти вас до відділення невідкладної допомоги. Зателефонуйте за номером 911, якщо він важкий або якщо у вас також є нудота або біль у грудях, або ви втрачаєте свідомість. Ви можете мати серцевий напад або легеневу емболію (тромб у вашому легені).

Проведіть пальцем вперед 4 / 16

Проблеми бачення

Зателефонуйте за номером 911, якщо у вас раптово є розмитість зору, подвійне зір або втрата зору. Це може бути ознакою інсульту або іншої важкої хвороби. Ви також повинні зателефонувати за номером 911, якщо у вас виникли проблеми з баченням і мати поганий головний біль, нудоту або блювоту, оніміння, слабкість, запаморочення, розгубленість або проблеми з розмовою. Якщо у вас є сильний біль або подразнення в очах, отримайте невідкладну допомогу якомога швидше.

Проведіть пальцем вперед 5 / 16

Опіки

Зазвичай можна лікувати незначну опік першого ступеня — почервоніння, набряк та біль у першому шарі шкіри — вдома. Але дістаньтеся до відділення невідкладної допомоги, якщо опік знаходиться на більшій частині ваших рук або на ногах, обличчі, сідницях, паховій області або одному з ваших великих суглобів, таких як коліна або лікті. Також зверніться за медичною допомогою, якщо у вас бульбашки, плямиста шкіра (опік другого ступеня), або якщо вона більше 3 дюймів або обвуглена або біла (опік третього ступеня).

Проведіть пальцем вперед 6 / 16

Блювота

Ви повинні звернутися до відділення невідкладної допомоги, якщо в блювоті є кров, або у вас є інші симптоми, такі як сильний головний біль або біль у животі, плутанина або швидке дихання або частота серцевих скорочень. Дитину, молодшу за 6 років, слід відразу побачити, якщо блювота триває більше декількох годин, або у нього є ознаки зневоднення. Діти старше 6 років і дорослі повинні звернутися до лікаря, якщо блювота триває довше, ніж один день, або вони мають високу температуру (більше 101 F для дорослих і 102 F для дітей).

Проведіть пальцем вперед 7 / 16

Травми голови

Шишка на голові може бути серйозною і потребує негайної медичної допомоги, якщо ви втрачаєте свідомість, маєте припадок або виникає головний біль, який не зникає, стійка блювота або нудота, незрозуміла мова, або ви відчуваєте плутанину, слабкість, оніміння або менш узгоджений.

Проведіть пальцем вперед 8 / 16

Deep Cuts

Якщо під першим шаром шкіри видно жовту жирову тканину, ви повинні потрапити до відділення невідкладної допомоги. Її потрібно буде приділити швидку увагу, якщо воно не закриється, або якщо воно знаходиться на обличчі, шиї, геніталіях або через суглоб. Ви також повинні йти, якщо вас вкусила людина або тварина, розрізати брудним або іржавим об'єктом, або ви сильно кровоточите або потрапили в обріз сторонній предмет.

Проведіть пальцем вперед 9 / 16

Біль у животі

Якщо це триває більше 30 хвилин — особливо якщо це раптово і інтенсивно — вам слід звернутися за екстреною медичною допомогою. Біль, що не покращується або трапляється з блювотою, може бути серйозним явищем, як запалений апендикс, який може виникнути дуже швидко.

Проведіть пальцем вперед 10 / 16

Біль у яєчках або набряк

Це може бути викликано травмою або інфекцією, але це також може бути ознакою серйозних проблем у вашому животі. Отримуйте негайну допомогу, якщо біль є сильною або настає швидко, або у вас є нудота, блювота, лихоманка або відчуття грудки у мошонці. Те ж саме відбувається, якщо ви все ще відчуваєте біль через годину після травми, або ваша мошонка червона або опухла.

Проведіть пальцем вперед 11 / 16

Висока температура

Якщо дитина молодше 3 місяців має температуру більше 100,4 F, її потрібно відразу побачити. Це також стосується дитини віком від 3 місяців до 3-х років з лихоманкою 102,2 F і дорослою людиною, яка має температуру 104 F або вище.

Проведіть пальцем вперед 12 / 16

Плутанина або незручності

Це два найпоширеніші симптоми інсульту. Не беріть жодних шансів — зателефонуйте 911 одразу. Ваше лікування і відновлення багато в чому залежать від того, наскільки швидко Ви отримуєте медичну допомогу. Інші симптоми інсульту можуть включати раптові проблеми, що йдуть або балансують, інтенсивний головний біль, поникнення на одній стороні обличчя, оніміння або слабкість на одній стороні вашого тіла.

Читайте также  Картинки тюрьмы

Проведіть пальцем вперед 13 / 16

Зламані кістки

Якщо ви вважаєте, що у вас зламана кістка, зверніться до лікаря якомога швидше. Це надзвичайна ситуація, якщо кістка пронизує вашу шкіру, або якщо пошкоджена частина тіла виглядає деформованою або оніміною або синюватим. Це також застосовується, якщо кістка знаходиться в шиї, голові або спині, або є сильна кровотеча.

Проведіть пальцем вперед 14 / 16

Захоплення

Якщо ви ніколи раніше не мали такої особи, вагітні або мали діабет, виклик вимагає екстреної медичної допомоги. Якщо ви знаєте, що у вас є стан, що викликає судоми, дотримуйтесь наказу лікаря. Але зателефонуйте своєму лікарю, якщо ви почнете мати більше припадків або мати інші симптоми разом з ними.

Проведіть пальцем вперед 15 / 16

Вагінальні кровотечі під час вагітності

Це не завжди є ознакою чогось серйозного, особливо кров'янистих виділень або легких кровотеч у першому триместрі вагітності, але ви повинні звернути увагу на ваші симптоми і звернутися до лікаря. Отримуйте медичну допомогу відразу, якщо у вас є сильна кровотеча, або у вас також є спазми, запаморочення або біль у животі чи тазі.

Проведіть пальцем вперед 16 / 16

Спеціальний випадок: Знежирення крові

Навіть незначна травма може бути серйозною, якщо ви приймаєте розріджувачі крові. Зателефонуйте за номером 911, якщо у вас травма, частота серцевих скорочень або дихання стають швидкими або у вас виникли проблеми з диханням, головним болем, або відчуваєте сонливість, непритомність або запаморочення. Крім того, синці, які стають більшими або болючішими, можуть бути ознакою внутрішньої кровотечі і означати, що ви повинні отримати екстрену допомогу.

Проведіть пальцем вперед

Вгору далі

Назва наступного слайд-шоу

Джерела | Медично опубліковано 12/09/2018 Відгук відвідувача Carol DerSarkissian (Грудень 09, 2018)

1) Sneksy / Getty Images

2) michaeljung / Thinkstock

3) BSIP / UIG / Getty Images

4) FamVeld / Thinkstock

5) д-р П. Марацці / Джерело науки

6) mmpile / Thinkstock

7) ThamKC / Getty Images

8) Роберт Байрон / Getty Images

9) Андрій Попов / Thinkstock

10) UpperCut Images / Getty Images11) Photodeti / Thinkstock

12) Комсток / Getty Images

13) гумонія / Thinkstock

14) Себастьян Кауліцкі / Getty Images

15) NatchaS / Thinkstock

16) praisaeng Thinkstock

Американський коледж лікарів невідкладної допомоги (екстрена допомога для Вас): «Екстрена допомога 101: біль у животі».

Американська асоціація інсульту: «Попереджувальні знаки та симптоми інсульту».

BJC Відповідальний догляд асоціації: «Зберігати вас в безпеці в той час як на крові Thinners.»

CDC: «Які ознаки і симптоми струсу мозку?»

Клініка Клівленда: «Чи потрібно вирізати шви? Дізнайтеся, як дізнатися, “Чи знаєте ви, коли відвідати ER для блювоти?”

Диабетне самоврядування: «Тихий серцевий напад».

Публікації в Гарвардському медичному закладі: «Лихоманка у дорослих», «Коли страждає біль у грудях: що можна очікувати у відділенні швидкої допомоги».

HealthyChildren.org: «Коли звертатися до педіатра: лихоманка».

Марш Діме: «Кровотеча і виділення з піхви під час вагітності».

Клініка Майо: «Проблеми бачення», «Опіки: Перша допомога», «Біль у грудях: Перша допомога», «Хвороби та стани: Великий напад», «Переломи (переломи): перша допомога», «Симптоми: задишка дихання» . «

Національна асоціація інсульту: «Ознаки та симптоми інсульту».

NetWellness.org: «Штрих: знайте попереджувальні знаки та дійте швидко!»

Scripps.org: «Чи потрібно йти до відділення швидкої допомоги або термінової допомоги?»

Медичний центр Університету Меріленда: «Болі в яєчках».

Переглянуто Carol DerSarkissian за 9 грудня 2018 року

Цей інструмент не надає медичної допомоги. Див. Додаткову інформацію.

Цей інструмент не надає медичних консультацій. Він призначений тільки для загальних інформаційних цілей і не стосується індивідуальних обставин. Вона не є заміною професійної медичної допомоги, діагностики або лікування і не повинна покладатися на прийняття рішень про ваше здоров'я. Ніколи не ігноруйте професійну медичну допомогу в пошуках лікування через те, що ви прочитали на сайті. Якщо ви вважаєте, що у вас може виникнути надзвичайна ситуація, негайно зателефонуйте своєму лікареві або наберіть 911.

Картинки: Коли ви повинні телефонувати 911?

Картинки: Коли ви повинні телефонувати 911?

Не завжди легко визначити різницю між незначною шишкою на голові та серйозною травмою голови. WedMD ілюструє певні ситуації, які потребують медичної допомоги відразу.

Чи знаєте ви, коли не потрібно телефонувати 911?

Чи знаєте ви, коли не потрібно телефонувати 911?

Один з трьох людей не розуміє, коли швидка допомога не потрібна для вирішення звичайних медичних ситуацій, показує дослідження.

Коли телефонувати 911 про надзвичайну ситуацію в дитинстві

Коли телефонувати 911 про надзвичайну ситуацію в дитинстві

Як Ви знаєте, якщо Ваша дитина має невідкладна медична допомога? пропонує керівництво до умов, які вимагають негайного догляду.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector